Tuần lễ thời trang New York đã kết thúc một tháng trước. Xu hướng thời trang xuân hè 2018 đã được thiết lập. Hãy chuẩn bị để đáp ứng một bộ sưu tập hoàn toàn mới của các khái niệm và thiết kế đặc biệt. Các bản in nghệ thuật được sử dụng rất nhiều trong mỗi mảnh thời trang. Nắm bắt các mặt hàng thời trang mới nhất và trở thành một trong những biểu tượng thời trang đầu tiên cho lễ kỷ niệm năm mới sắp tới.


Related Posts

Leave a comment