Jonathan Anderson nghiện nghệ thuật. Anh ta dường như không thể sống thiếu nó. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, đây đã là một nỗi ám ảnh mà anh cảm thấy.

Tôi nghĩ rằng nó đến từ ông nội của tôi, anh ấy đã trầm ngâm ngày hôm qua tại buổi xem trước của triển lãm mới Disobedient Bodies: J.W. Anderson Curates the Hepworth Wakefield, mở ra ngày hôm nay. Một trong những nhà sưu tập gốm sứ Anh đầy ám ảnh, và tại một thời điểm, là của đồng hồ ông nội.


Related Posts

Leave a comment